SLUŽBENI PODACI

Evo gdje u našoj zemlji ima vukova i što se može napraviti da ih se spasi...

Početkom 1990-ih živjeli su samo u Gorskom kotaru i Lici, dok se vjerovalo da ih u Dalmaciji nema

Sivi vuk

 Zoo Zagreb

Vukovi u Hrvatskoj dio su veće populacije koja obitava na prostoru Dinarida. Da su ove impozantne životinje još prije stotinu godina nastanjivali cjelokupnu današnju površinu Hrvatske pokazuje lovna statistika jer je 1894. u svakoj tadašnjoj županiji ubijen najmanje po jedan vuk.

Početkom 1990-ih vukovi su živjeli samo u Gorskom kotaru i Lici, dok se vjerovalo da ih u Dalmaciji nema. Nakon toga brojnost im je počela rasti i to najviše na račun širenja na nova područja, ali i povećanja gustoće na područjima gdje su cijelo vrijeme uspješno opstajali unatoč pokušajima sustavnog istrebljivanja.

Godine 2001. vukovi su nastanjivali Gorski kotar, Liku i Dalmaciju, te se povremeno pojavljivali u peripanonskom prostoru, na južnim padinama Velebita, blizu Ravnih kotara, kod Kaštela, pa sve do Biokova. U razdoblju između 2001. i 2008. vukovi su se ustalili u području Banovine, te dijelu Karlovačke županije do Bosiljeva.

Prema podacima o rasprostranjenosti vuka, u Hrvatskoj je vuk prisutan na 18.213 kvadratnih kilometara, a povremeno se pojavljuje na još 6.072 kilometara kvadratnih. Rasprostranjenost populacije vuka u Hrvatskoj neznatno se mijenjala, a prostire se na području devet županija: Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Ličko-senjska, Primorsko-goranska, Istarska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska, pokazuju službeni podaci.

Promjene u veličini površina područja posljedica su dinamike u dinarskoj populaciji vukova, ali i boljeg poznavanja populacije vuka u Hrvatskoj. Dinamika dinarske populacije vukova ovisi i o pristupima upravljanju vukovima u svakoj od država koje dijele tu populaciju.

image
Srdjan Vrancic/Cropix

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na svojim stranicama donosi nekoliko prijedloga vezano za nastojanja da se očuvaju naši dragocjeni vukovi.

- Imate li informaciju o mrtvom vuku, obavijestite člana Interventnog tima i/ili ovlaštenog vještaka za procjenu šteta od zaštićenih velikih zvijeri (vuka i risa).

- Imate li informaciju o ilegalno držanom vuku u zatočeništvu obavijestite inspekciju zaštite prirode.

- O lokacijama zamki od krivolovaca i općenito o krivolovu, obavijestite lovnu inspekciju.

- U slučaju štete na stoci, odmah kontaktirajte ovlaštenog vještaka za vaše područje.

- Ako imate stoku i živite na području rasprostranjenosti vuka, poboljšajte čuvanje stoke!

- Nabavite psa tornjaka i/ili električnu ogradu za čuvanje stoke.

- Ilegalna odlagališta klaoničkog otpada mogu biti izvor opasnih zaraznih bolesti za ljude i životinje. Imate li informaciju o njima, odmah kontaktirajte područnu inspekciju zaštite okoliša.

- Kontaktirajte nas i rado ćemo se odazvati pozivu u vaše mjesto ili školu i održati predavanje o vuku i ostalim velikim zvijerima, postaviti edukativnu izložbu te podijeliti informativni materijal.

- Radimo na razvoju eko-turizma koji se temelji na prisutnosti velikih zvijeri u Hrvatskoj. Pratite naš rad i uključite se na vrijeme!

- Saznajte više o vuku i aktivnostima za njegovo očuvanje, te svoje spoznaje podijelite s drugima.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
25. siječanj 2023 00:47